Poďakovanie za podporu

30. decembra 2020

Radi by sme v mene OZ Slovakia Talents poďakovali za finančnú pomoc nášmu projektu PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT MLADÝCH BRATISLAVČANOV ktorú nám poskytlo v roku 2020 mesto Bratislava. S pomocou aj týchto financií sme boli schopní udržať pri hokeji množstvo nádejných hokejistov.

Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti prace s deťmi a mládežou.

ĎAKUJEME!!!